הישאר בטוח והישאר בבית התחל את ניסיון VPN בן 7 הימים שלך בלחיצה

const cart_packages = ‘[{"מזהה מוצר":"321","מחזור":"מדי שנה","כותרת":"ניסיון 7 ימי פרימיום","נבחר":"1","תבנית":"_partial_cart_ux_plan_box2","שם כיתה":"חבילה שתיים","כפתור_טקסט":"קבל ניסיון למשך 7 ימים עכשיו","כפתור_בוטום_טקסט":"בטל בכל עת","מחיר ישן":"0.99","show_addons":"1","per_month_text":"47% הנחה לאחר מכן


לאחר ניסיון 10.95 $ / שני $ 5.82 / שני.
מחויב בשנה

","מועדף":"0","no_discount_tooltip_top":"גישה מלאה. ללא גבולות","אחוז":"גישה מלאה. ללא גבולות","חודשים":"1","מחיר חתוך":"0","show_total_price":"0","כפתור_יד":"Package_Select_CTA","isTrial":"1","trialProductId":"332","מחזור ניסיון":"פעם אחת","fpdr_text":"0","טקסט נייד":"0","שם מוצר":"FTTP – משפט בתשלום למשך 7 ימים","product_addons": {"2": {"מזהה": 2,"שם":"IP ייעודי","להזמין": 2,"שבלול":"ייעודי_יפ","שם בחירה":ריק,"ילד": {"277": {"מזהה": 277,"שם":"משפט IP – FTTP ייעודי בבריטניה","שם המדינה":"הממלכה המאוחדת","קוד":"בריטניה","חיובים": {"חודשי": {"מטבע": {"יורו": {"מחיר":"0.99","תוסף מטבע":" יורו","valuta_prefix":"\ u20ac"},"דולר אמריקאי": {"מחיר":"0.99","תוסף מטבע":" דולר אמריקאי","valuta_prefix":"$"}}}}},"276": {"מזהה": 276,"שם":"משפט IP – FTTP ייעודי בארה”ב","שם המדינה":"ארצות הברית","קוד":"ארה”ב","חיובים": {"חודשי": {"מטבע": {"יורו": {"מחיר":"0.99","תוסף מטבע":" יורו","valuta_prefix":"\ u20ac"},"דולר אמריקאי": {"מחיר":"0.99","תוסף מטבע":" דולר אמריקאי","valuta_prefix":"$"}}}}},"279": {"מזהה": 279,"שם":"ניסיון IP – FTTP SG ייעודי","שם המדינה":"סינגפור","קוד":"SG","חיובים": {"חודשי": {"מטבע": {"יורו": {"מחיר":"0.99","תוסף מטבע":" יורו","valuta_prefix":"\ u20ac"},"דולר אמריקאי": {"מחיר":"0.99","תוסף מטבע":" דולר אמריקאי","valuta_prefix":"$"}}}}},"280": {"מזהה": 280,"שם":"ניסוי MT – IP – FTTP ייעודי","שם המדינה":"מלטה","קוד":"מ.ט.","חיובים": {"חודשי": {"מטבע": {"יורו": {"מחיר":"0.99","תוסף מטבע":" יורו","valuta_prefix":"\ u20ac"},"דולר אמריקאי": {"מחיר":"0.99","תוסף מטבע":" דולר אמריקאי","valuta_prefix":"$"}}}}},"275": {"מזהה": 275,"שם":"HK ייעוד IP – FTTP ניסיון","שם המדינה":"הונג קונג (SAR)","קוד":"HK","חיובים": {"חודשי": {"מטבע": {"יורו": {"מחיר":"0.99","תוסף מטבע":" יורו","valuta_prefix":"\ u20ac"},"דולר אמריקאי": {"מחיר":"0.99","תוסף מטבע":" דולר אמריקאי","valuta_prefix":"$"}}}}},"281": {"מזהה": 281,"שם":"ניסיון ייעודי ל- IP – FTTP","שם המדינה":"גרמניה","קוד":"DE","חיובים": {"חודשי": {"מטבע": {"יורו": {"מחיר":"0.99","תוסף מטבע":" יורו","valuta_prefix":"\ u20ac"},"דולר אמריקאי": {"מחיר":"0.99","תוסף מטבע":" דולר אמריקאי","valuta_prefix":"$"}}}}},"282": {"מזהה": 282,"שם":"ניסוי ייעודי IP – FTTP של AU","שם המדינה":"אוסטרליה","קוד":"AU","חיובים": {"חודשי": {"מטבע": {"יורו": {"מחיר":"0.99","תוסף מטבע":" יורו","valuta_prefix":"\ u20ac"},"דולר אמריקאי": {"מחיר":"0.99","תוסף מטבע":" דולר אמריקאי","valuta_prefix":"$"}}}}},"283": {"מזהה": 283,"שם":"ניסוי ייעודי ל- CA – FTTP","שם המדינה":"קנדה","קוד":"CA","חיובים": {"חודשי": {"מטבע": {"יורו": {"מחיר":"0.99","תוסף מטבע":" יורו","valuta_prefix":"\ u20ac"},"דולר אמריקאי": {"מחיר":"0.99","תוסף מטבע":" דולר אמריקאי","valuta_prefix":"$"}}}}}},"חיובים": ["חודשי"]},"1": {"מזהה": 1,"שם":"שילוח נמל","להזמין": 1,"שבלול":"העברת יציאה","שם בחירה":ריק,"ילד": {"278": {"מזהה": 278,"שם":"העברת נמל – משפט FTTP","חיובים": {"חודשי": {"מטבע": {"יורו": {"מחיר":"0.25","תוסף מטבע":" יורו","valuta_prefix":"\ u20ac"},"דולר אמריקאי": {"מחיר":"0.25","תוסף מטבע":" דולר אמריקאי","valuta_prefix":"$"}}}}}},"חיובים": ["חודשי"]},"3": {"מזהה": 3,"שם":"הגנת DDos","להזמין": 3,"שבלול":"הגנה על ddos","שם בחירה":ריק,"ילד": {"284": {"מזהה": 284,"שם":"הגנת DDos – ארה”ב – משפט FTTP","שם המדינה":"ארצות הברית","קוד":"ארה”ב","חיובים": {"חודשי": {"מטבע": {"יורו": {"מחיר":"0.99","תוסף מטבע":" יורו","valuta_prefix":"\ u20ac"},"דולר אמריקאי": {"מחיר":"0.99","תוסף מטבע":" דולר אמריקאי","valuta_prefix":"$"}}}}},"285": {"מזהה": 285,"שם":"הגנת DDos – בריטניה – משפט FTTP","שם המדינה":"הממלכה המאוחדת","קוד":"בריטניה","חיובים": {"חודשי": {"מטבע": {"יורו": {"מחיר":"0.99","תוסף מטבע":" יורו","valuta_prefix":"\ u20ac"},"דולר אמריקאי": {"מחיר":"0.99","תוסף מטבע":" דולר אמריקאי","valuta_prefix":"$"}}}}},"286": {"מזהה": 286,"שם":"הגנת DDos – NZ – FTTP ניסיון","שם המדינה":"ניו זילנד","קוד":"NZ","חיובים": {"חודשי": {"מטבע": {"יורו": {"מחיר":"0.99","תוסף מטבע":" יורו","valuta_prefix":"\ u20ac"},"דולר אמריקאי": {"מחיר":"0.99","תוסף מטבע":" דולר אמריקאי","valuta_prefix":"$"}}}}},"287": {"מזהה": 287,"שם":"הגנת DDos – ניסוי NL -FTTP","שם המדינה":"הולנד","קוד":"NL","חיובים": {"חודשי": {"מטבע": {"יורו": {"מחיר":"0.99","תוסף מטבע":" יורו","valuta_prefix":"\ u20ac"},"דולר אמריקאי": {"מחיר":"0.99","תוסף מטבע":" דולר אמריקאי","valuta_prefix":"$"}}}}},"288": {"מזהה": 288,"שם":"הגנת DDos – ניסוי AU – FTTP","שם המדינה":"אוסטרליה","קוד":"AU","חיובים": {"חודשי": {"מטבע": {"יורו": {"מחיר":"0.99","תוסף מטבע":" יורו","valuta_prefix":"\ u20ac"},"דולר אמריקאי": {"מחיר":"0.99","תוסף מטבע":" דולר אמריקאי","valuta_prefix":"$"}}}}},"289": {"מזהה": 289,"שם":"הגנת DDos – CA – FTTP ניסיון","שם המדינה":"קנדה","קוד":"CA","חיובים": {"חודשי": {"מטבע": {"יורו": {"מחיר":"0.99","תוסף מטבע":" יורו","valuta_prefix":"\ u20ac"},"דולר אמריקאי": {"מחיר":"0.99","תוסף מטבע":" דולר אמריקאי","valuta_prefix":"$"}}}}},"290": {"מזהה": 290,"שם":"הגנת DDoS – ניסוי DE – FTTP","שם המדינה":"גרמניה","קוד":"DE","חיובים": {"חודשי": {"מטבע": {"יורו": {"מחיר":"0.99","תוסף מטבע":" יורו","valuta_prefix":"\ u20ac"},"דולר אמריקאי": {"מחיר":"0.99","תוסף מטבע":" דולר אמריקאי","valuta_prefix":"$"}}}}},"291": {"מזהה": 291,"שם":"הגנת DDos – FR – FTTP","שם המדינה":"צרפת","קוד":"FR","חיובים": {"חודשי": {"מטבע": {"יורו": {"מחיר":"0.99","תוסף מטבע":" יורו","valuta_prefix":"\ u20ac"},"דולר אמריקאי": {"מחיר":"0.99","תוסף מטבע":" דולר אמריקאי","valuta_prefix":"$"}}}}}},"חיובים": ["חודשי"]}},"product_billing_cycles": {"חודשי": {"מטבע": {"יורו": {"שערים": [],"מחיר":"0.99","קוד":"יורו","מטבע_יד": 2,"שער מטבע":"0.91836","קידומת":"\ u20ac","סיומת":" יורו","is_discount_ הוחל": שקר,"לפני_הנחה":"0.99","אחרי הנחה":"0.99","מחיר ישן":"0.99"},"דולר אמריקאי": {"שערים": {"פס":"כרטיס אשראי","paypalr":"PayPal"},"מחיר":"0.99","קוד":"דולר אמריקאי","מטבע_יד": 1,"שער מטבע":"1.00000","קידומת":"$","סיומת":" דולר אמריקאי","is_discount_ הוחל": שקר,"לפני_הנחה":"0.99","אחרי הנחה":"0.99","מחיר ישן":"0.99"}},"תווית":"","חודשים": 1}},"stripe3DStatus":"","מדינה סטטוס":"WLC","סוגים של gateway": {"פס":"חוזר","paypalr":"חוזר"},"מחיר חוזר": {"חודשי":"10.95","רבעוני":"24.00","חצי שנתי":"49.95","מדי שנה":"69.95","דו שנתי":"69.95","בשלישיות":"69.95"}}] ‘; const cart_cururrency = ‘{"0":"דולר אמריקאי","":""} ‘; const cart_default_currency = ‘USD’; const cart_insufficent_discount_coupon = ‘SURPRISE20’; const cart_default_coupon_status = ‘1’; / * קבצי טקסט לתרגום * / const trans_text_discount = ‘הנחה’; const trans_text_coupon_discount = ‘הנחת קופון’; const trans_addons_for_text = ‘עבור’; const trans_addons_months_text = ‘חודשים’; const trans_coupon_success_text = ‘קוד קופון הוחל’; const trans_coupon_failed_text = ‘קוד השובר לא חוקי’; const trans_addons_want_to_add_text = ‘רוצה להוסיף a’; const trans_addons_want_to_add_for_text = ‘עבור’; const trans_addons_month_sign_text = ‘/ מו?’; const trans_addons_learn_more = ‘למידע נוסף’; const trans_addon_get_button = ‘קבל’; const trans_addon_remove_button = ‘הסר את התוסף’; const trans_default_select_payment_method = ‘בחר אמצעי תשלום’; const trans_addons_what_is = ‘מה זה’; const trans_addons_select_country = ‘בחר מדינה’; const trans_card_holder_name_error = ‘הזן שם בעל כרטיס תקף.’; const trans_card_email_address_error = ‘הזן כתובת דוא”ל חוקית.’; const trans_non_refundable_text = ‘(לא ניתן להחזר כספי)’; const trans_an_error_detected_text = ‘שגיאה אותרה’; const trans_need_help_text_chat_live_support_text = ‘זקוק לעזרה? דברו עם התמיכה החיה שלנו 24/7 ‘; const trans_your_payment_is_declined_text = ‘התשלום שלך נדחה’; const trans_pay_via_bluesnap_text = ‘אנא נסה לשלם באמצעות בלוזנאפ.’; const trans_choose_payment_method_text = ‘בחר אמצעי תשלום’; const trans_cart_blc_error_btn_yes_text = ‘כן’; const trans_cart_blc_error_btn_no_text = ‘לא’; const trans_process_with_payment_text = ‘המשך בתשלום’; const trans_pay_with_some_other_method_text = ‘אנא נסה לשלם באמצעות שער תשלום אחר.’;

להישאר בטוח & הישאר בבית התחל את ניסיון VPN בן 7 הימים שלך
בלחיצה

בנוסף 47% הנחה על התוכנית השנתית לאחר המשפט. בטל בכל עת.

שנה מטבע: דולר אמריקאי

 • דולר אמריקאי

גישה מלאה. אין מגבלות ניסיון פרמיום למשך 7 ימים חסוך 0% 0.99 דולר / מו 47% הנחה לאחר מכן

לאחר ניסיון 10.95 $ / שני $ 5.82 / שני.
מחויב בשנה

קבל ניסיון למשך 7 ימים כעת בטל כל זמן 2- בחר את אמצעי התשלום שלך תשלום מאובטח ומוצפן mcafee-icon בחר בשיטת התשלום PayPal אשראי לחץ כאן כדי לראות את כל אפשרויות התשלום סיכום ההזמנה שלך 0.99 דולר

סיכום הזמנתך

ניסיון PureVPN למשך 7 ימים פרימיום 0.99 דולר תוספות

סה”כ 0.99 דולר יש קוד קופון? להגיש מועמדות איקס

הזן שם בעל כרטיס תקף.

הכנס כתובת אימייל תקינה.

יש לי כרטיס אשראי המקושר לחשבון PayPal שלי כרטיס אשראי

אחריות להחזר הכסף למשך 31 יום

תשלומים מאובטחים ומוצפנים

על ידי הגשת טופס זה אתה מסכים לתנאי השירות ומדיניות הפרטיות שלנו.

התשלום הצליח

תודה שניסית הדגמת עגלת PVPN. (בתהליך לא גובים כסף).

רוצה להוסיף א IP ייעודי ל 0.99 דולר?
מה זה IP ייעודי? לקבל IP ייעודי הסר את התוסף בחר בחר מדינה

 • הממלכה המאוחדת
 • ארצות הברית
 • סינגפור
 • מלטה
 • הונג קונג (SAR)
 • גרמניה
 • אוסטרליה
 • קנדה

לקבל IP ייעודי רוצה להוסיף א שילוח נמל ל 0.25 דולר?
מה זה שילוח נמל? לקבל שילוח נמל הסר את התוסף רוצה להוסיף א הגנת DDos ל 0.99 דולר?
מה זה הגנת DDos? לקבל הגנת DDos הסר את התוסף בחר בחר מדינה

 • ארצות הברית
 • הממלכה המאוחדת
 • ניו זילנד
 • הולנד
 • אוסטרליה
 • קנדה
 • גרמניה
 • צרפת

לקבל הגנת DDos × VPN IP ייעודי

עם VPN ה- IP הייעודי של PureVPN, אתה יכול לעשות הרבה יותר ממה שאתה יכול לדמיין. תוסף זה משמש פיתרון נהדר עבור אותם אנשים ועסקים המעוניינים להגביל את הגישה לרשתות שלהם.

מדוע אני זקוק ל- VPN IP ייעודי?

גישה מרחוק לשרתים עם הצפנה

לא משנה לאיזה שרת גישה מרחוק אתה מתחבר, אתה יכול לעשות זאת בקלות מבלי שתצטרך לדאוג להתפשר, במיוחד מכיוון שאתה מגובה בהצפנה בדרגה צבאית.

מושלם לעסקים

אנשים ועסקים יכולים להתחבר לרשתות ושרתים מוגבלים. במקום כמעט כל מי שיש לו IP משותף הגישה לרשת, רק אלה עם כתובת IP ספציפית יכולים לעשות זאת, ובכך לחזק את האבטחה בקפיצות דרך..

האפשרויות אינן מוגבלות

בין אם ברצונך לגשת למצלמות טלוויזיה במעגל סגור, לחשבונות בנק או אם ברצונך להציג מידע סודי הנמצא ברשת בית חולים מאובטחת, האפשרויות אינן מוגבלות.

× VPN מוגן של DDoS

עם VPN ה- IP הייעודי של PureVPN, אתה יכול לעשות הרבה יותר ממה שאתה יכול לדמיין. תוסף זה משמש פיתרון נהדר עבור אותם אנשים ועסקים המעוניינים להגביל את הגישה לרשתות שלהם.

מדוע אני זקוק ל- VPN מוגן של DDoS?

חוסם תנועה בלתי מוסברת

עם תנועה לא מוצדקת, יש לצפות לירידה במהירויות האינטרנט ובפיגור. אבל זה כבר לא יהיה המקרה עם ה- VPN המוגן DDoS שלנו.

האם ערניים בכל הזמנים

במקום שנצטרך להפעיל ידנית את ה- VPN המוגן DDoS שלנו בכל פעם, הוא יהיה פעיל בכל עת. ברגע שתתגלה התקפה, ה- VPN המוגן ב- DDoS שלנו ינטרל אותו מייד.

מושלם גם לגיימרים

ה- VPN המוגן שלנו ב- DDoS משמש כשכבת הגנה נוספת לגיימרים, שממוקדים באופן קבוע על ידי פושעי סייבר וגיימרים מתחרים. היה סמוך ובטוח; תהיה לך חווית משחק תחרותית ובטוחה.

× העברת נמל

תכונת העברת הנמל נוחה כשאתה צריך לגשת למכשיר / שירות מחובר לאינטרנט מכל מקום בעולם.

איך מועבר נמל מועיל לי?

נניח שאתה רוצה לגשת למחשב האישי שלך, למחשב הנייד או לשרת מכל מקום בעולם. התוסף שלנו להעברת נמל יאפשר לך לעשות בדיוק את זה.

אם ברצונך לשתף גישה לאתר / FTP או לשירות אחר כלשהו, ​​תזדקק לתוסף שלנו ‘העברת העברות’.

אם אתה רוצה לשחק משחק מקוון עם חבריך, תצטרך את התוסף שלנו להעברת נמל כדי לאפשר לחברים שלך להצטרף לשרת המשחקים שלך..

אם אתה משתמש ב- PureVPN בנתב שלך, תצטרך את ההרחבה של העברת פורטים כדי לאפשר כל יציאה ספציפית ב- PureVPN IP.

× אבטחה בכיתה ארגונית & פרטיות

התכונות המתקדמות של הדור הבא מספקות אבטחה סולידית & פרטיות. בעבר הטכנולוגיה הייתה זמינה רק לעסקים & מפעלים. זה נותן לך אנטי-זדוני / אנטי-וירוס, חוסם מודעות, סינון יישומים, מנגנון מניעת חדירות וסינון כתובות אתרים. תחשוב על זה כ "כוחות על" עבור ה- VPN הרגיל שלך.

הערה 1:

נכון לעכשיו, האבטחה בדרגת הארגון & תוספת לפרטיות אינה פועלת במקביל לתוסף הייעודי שלנו ל- IP. עם זאת, באפשרותך להשתמש בכל מצב אחר ביישומי VPN שלנו כדי לאפשר אבטחה ברמה ארגונית & תוספת לפרטיות.

פתק 2:

שימו לב כי נכון לעכשיו, ההתקנה הידנית של PureVPN אינה תומכת בתצורה של אבטחת הארגון כיתה שלנו & תוספת לפרטיות. אנא השתמש באפליקציות ה- VPN שלנו כדי לאפשר זאת.

× הגנת P2P

התוסף P2P Protection מוודא שאפילו הגדרת הפירושים החכמה ביותר של האקרים או סוכנויות ממשלתיות לא תגיע למכשיר או למחשב שלך. ההגנה הפרואקטיבית שלנו תחסום אוטומטית קבצים הרסניים כמו וירוסים, תוכנות זדוניות, תוכנות רנסומיות, סוסים טרויאניים וכו ‘, המסוות כטורפים מהורדת ושמירה על המכשיר שלך בטוח ובטוח.

תוכנית PureVPN כוללת:

 • אפליקציות עבור
 • אבטחה ברמה ארגונית
 • 10 כניסות מרובות, כך שתוכלו להשתמש בחשבון אחד בעשרה מכשירים בו זמנית.
 • 2000+ שרתים מאובטחים ב -140 מדינות
 • תמיכת לקוחות 24/7

נולוגים ותמיכת לקוחות Trustpilot

שלם באמצעות כרטיס האשראי שלך וקבל 10% הנחה נוספת!

אני אשלם בכרטיס אשראי המשך עם Alipay ×

זוהתה שגיאה

כן לא

זקוק לעזרה? דבר עם התמיכה שלנו בשידור חי 24/7

התשלום שלך נדחה

אנא נסה לשלם באמצעות בלוזנאפ.

בחר אמצעי תשלום

קבל הצעה זו כעת המשך עם

ניסיון שבעה ימים זה כולל:

 • כל תכונות הפרימיום
 • כל אפליקציות PureVPN
 • כל העדכונים העתידיים
 • תמיכת לקוחות 24×7

שאלות של המשתמשים שלנו

הדברים הטובים ביותר בנו

 • גש לתוכן ברחבי העולם בבטחה

  איתנו אתה יכול לגשת כמעט לכל אתרי האינטרנט המוגבלים בגיאוגרפי ולתוכן חסום מכל מדינה בעולם!

 • ביטחון מאומת

  אנו תואמים 100% GDPR עם אישור No-Log מבקר מוביל בתחום האבטחה בסייבר שבסיסו בארה”ב, Altius IT.

 • זרם 10 ספריות נטפליקס

  כעת תוכלו להזרים 10 ספריות נטפליקס עם השירות שלנו כולל ארה”ב, בריטניה, גרמניה, אוסטרליה, צרפת, קנדה, יפן, פולנד, יוון, & הרפובליקה הצ’כית.

 • לעולם אל תתנתק

  חיבור VPN יציב, מהיר, אמין ומאובטח במיוחד. בקיצור, VPN שפשוט לעולם לא מתנתק.

 • אל תשאיר עקבות מקוונים

  אנו נגן על כתובת ה- IP שלך ונוודא שאף אחד אחר לא יוכל לראות באילו אתרים אתה מבקר או אילו קבצים אתה מוריד.

 • הגברת מהירות ל- 4K

  לעולם אין לך יום איטי. קבל שיפור מהיר באמצעות שרתי ה- VPN הייעודיים שלנו המותאמים לסטרימינג ברזולוציית 4K גבוהה במיוחד.

קבל ניסיון למשך 7 ימים עכשיו

גישה ל- VPN ברחבי העולם עם 2000 שרתים ב 141 מדינות

מדינות צפה בכל מיקומי השרת

צרכן & ביקורות מומחים אודות PureVPN

 • ביקורות על Trustpilot
 • ביקורות מומחים

סמל גארת לויד 5/5

תאהב את זה !! מה עוד יכול גבר לבקש !! אני עושה כמה סיבובים … אז PureVPN הוא אידיאלי עבורי, זה ממשיך אותי צעד אחד קדימה !!! תודה PureVPN.

סמל בן ויטר 5/5

שירות לקוחות מועיל
לאחר שיש לי בעיה ראשונית עם דף הרכישה, הונחה אותי לרכוש תכנית ל -5 שנים על ידי אהרון שהיה מועיל וידידותי. תודה PureVPN.

סמל ג’ון וי אייפל 5/5

PureVPN מתפקד טוב יותר ממה שקיוויתי ועשה זאת בכל שבוע במשך 12 השבועות האחרונים. אני לא יודע מה הייתי עושה בלעדיו.

סמל ריק ג’ונס 5/5

עובד נהדר לחלוטין, ומחיר יום שישי השחור היה נהדר. שמור על מחיר זה כל הזמן!

סמל CNET 4.5 / 5

אנו אוהבים ש- PureVPN מציע מדיניות החזר של 31 יום להרחבה נוספת של גלישה אנונימית. אנו גם אוהבים של- PureVPN יש גם פתרונות Kodi וגם פתרונות Chromebook. בנוסף, PureVPN היה שירות ה- VPN הראשון שציינו שהטמיע במלואו את ה- GDPR.

סמל תוכנת CHIP 4.5 / 5

ל- PureVPN יש את כל התכונות שאתה מצפה משירות כזה. סורק הנגיף הוא גם תוספת נחמדה. עם זאת, חבל כי אין גרסת ניסיון זמינה, מה שיהיה רצוי למדי במחירים הגבוהים יחסית.

סמל VPN RANKS 5/5

PureVPN הוא שירות VPN ידוע לתקציב ידוע עם שרתי 2000+ המתאים להקמת, הזרמה ואבטחה עוצמתית. במחיר של 1.32 לחודש ודירוג 4.5 כוכבים, PureVPN מצליחה להציע את המפץ הטוב ביותר עבור הדולר שלך.

סמל מנטור VPN 4.5 / 5

PureVPN הוא שירות פרימיום המפעיל 2,000+ שרתים ב -140 מדינות. הוא מציע רוחב פס בלתי מוגבל, תאימות P2P ותכונות אבטחה מתקדמות כולל הצפנה ברמה צבאית ושידור יציאות.

סמל PCMAG 5/5

שרתים מגוונים מבחינה גאוגרפית. תכונות תוספות כמו חומת אש ו- IP ייעודי. מאפשר P2P ו- BitTorrent. בלוקים מוסיף. מדיניות פרטיות חזקה. על ידי PCMAG.com

Kim Martin Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me
  Like this post? Please share to your friends:
  Adblock
  detector
  map